Chào mừng tất cả mọi người!

Chuyên ngành Công tác xã hội được đào tạo tại trường Đại học Khoa học – Đại học Huế từ năm 2004. Những sinh viên theo học ngành Công tác xã hội đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, phần lớn trong đó là tỉnh của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Có không ít sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật, sinh viên là con em gia đình chính sách… Trong hơn 10 năm đào tạo, chúng tôi tích lũy kinh nghiệm và phát huy xây dựng môi trường học tập bình đẳng, sôi nổi và cạnh tranh, giúp sinh viên cải thiện tri thức và kỹ năng trong cuộc sống.

Là một trong những Khoa đào tạo ngành Công tác xã hội được công nhận tại Việt Nam, chúng tôi có nhiều chương trình hợp tác trong nước và quốc tế. Những chương trình này mang đến những cơ hội học tập và thực hành cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các khóa thực tập thực tế, các chương trình, sự kiện sáng tạo nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên những trải nghiệm trong quá trình học và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chúng tôi luôn cố gắng vượt qua trở ngại, phát huy vai trò, sứ mệnh của mình để có đóng góp hữu ích trong việc đào tạo những nhân viên Công tác xã hội trong tương lai, đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng, của xã hội.

Nếu bạn muốn giúp đỡ những cá nhân và giúp đỡ xã hội, hãy đến với chúng tôi, cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên những điều khác biệt.

TS Huỳnh Thị Ánh Phương
Trưởng Khoa